Eurovignet

Het eurovignet is een recht voor het gebruik van het wegennet door motorvoertuigen en samengestelde voertuigen bedoeld of uitsluitend gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg en waarvan de maximaal toegelaten massa (MTM) minimum 12 ton bedraagt.

Het Belgische eurovignet maakt deel uit van een stelsel dat gemeenschappelijk is voor 5 landen van de EU waar het van kracht is, met name België, Denemarken, Luxemburg, Nederland en Zweden. Dit houdt in dat dit gebruiksrecht, eenmaal geïnd, de belastbare voertuigen toelaat zonder formaliteiten op het grondgebied van deze vijf landen te rijden.

Let wel: Duitsland, waar voorheen eveneens het eurovignet van toepassing was, heeft het eurovignet vervangen door een systeem van rekeningrijden voor vrachtwagens zwaarder dan 12 ton (de zogenaamde LKW - Maut). Meer informatie hierover vindt u ook op www.toll-collect.de.

 

Zoomit. Betaald in een klikGebouw Aalst Gebouw Brussel