Onroerende goederen

Onroerende goederen zijn die goederen die overeenkomstig de criteria van het burgerlijk recht als onroerend worden beschouwd.  Het zijn niet verplaatsbare goederen zoals een woning, bouwgrond,...

Begiftigde Meer
Blote eigenaar Meer
Conformiteitsattest Meer
Economische activiteit Meer
Energetische renovatie Meer
Erfpachter Meer
Fiscale woonplaats Meer
Handgift Meer
Nieuw gebouw Meer
Onder-onverdeeldheid Meer
Onroerende goederen Meer
Opstalhouder Meer
Registratie Meer
Roerende goederen Meer
Verkoopwaarde Meer
Vruchtgebruiker Meer
Volle eigenaar Meer

Zoomit. Betaald in een klikGebouw Aalst Gebouw Brussel