Onroerende goederen

Onroerende goederen zijn die goederen die overeenkomstig de criteria van het burgerlijk recht als onroerend worden beschouwd.  Het zijn niet verplaatsbare goederen zoals een woning, bouwgrond,...

Fiscale woonplaats Meer
Handgift Meer
Registratie Meer
Verkoopwaarde Meer
Blote eigenaar Meer
Economische activiteit Meer
Erfpachter Meer
Nieuw gebouw Meer
Onder-onverdeeldheid Meer
Onroerende goederen Meer
Opstalhouder Meer
Roerende goederen Meer
Volle eigenaar Meer
Vruchtgebruiker Meer

Zoomit. Betaald in een klikGebouw Aalst Gebouw Brussel