Aanslagjaar

Het aanslagjaar is het jaar waarvoor de belasting verschuldigd is. Het aanslagjaar van de onroerende voorheffing wordt genoemd naar het jaar waarvan de inkomsten als basis voor de belasting dienen. Zo verwijst aanslagjaar 2010 naar de inkomsten van 2010. 

Elk aanslagjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 

Bij de berekening van de onroerende voorheffing wordt rekening gehouden met de toestand op 1 januari van het aanslagjaar. 

 

Aanslagjaar Meer
Aanslagtermijn Meer
Ambtshalve ontheffing Meer
Artikel Meer
Attesten voor het bekomen van een afbetalingsplan Meer
Basisheffing Meer
Belastingkrediet Meer
Belastingplichtige Meer
Beroepsmogelijkheden Meer
Bescheiden woning Meer
Bezitter Meer
Buitengewone herziening K.I. Meer
Debiteur Meer
Desindexatiecoëfficiënt Meer
Eigenaar Meer
Erfpachter Meer
Gehandicapte persoon Meer
Gehandicapt kind Meer
Gewestbelasting Meer
Grondslag Meer
Grootoorlogsverminkte Meer
Herschatting kadastraal inkomen Meer
Indexatiecoëfficiënt Meer
Invordering Meer
Kadastraal inkomen (K.I.) Meer
Opcentiemen Meer
Open-monumentenvereniging Meer
Perequatie Meer
Proportionele vermindering Meer
Rijksregisternummer Meer
Speciale herziening K.I. Meer
Vermindering huurder Meer
Zakelijk recht Meer

Zoomit. Betaald in een klikGebouw Aalst Gebouw Brussel