Kan ik een duplicaat krijgen van mijn aanslagbiljet?

De Vlaamse Belastingdienst kan u inderdaad een duplicaat van de aanslag bezorgen. Ter bescherming van de privacy, moet u dit schriftelijk aanvragen bij de Vlaamse Belastingdienst. In dit schrijven vermeldt u best volgende gegevens:

  • uw naam en voornaam
  • uw adres
  • uw rijksregisternummer
  • adres van het belaste onroerend goed
  • het aanslagjaar

Hou er wel rekening mee dat dit slechts een "duplicaat" is. Dit houdt in dat alle oorspronkelijke betaal- en bezwaartermijnen onverminderd blijven gelden.

Zoomit. Betaald in een klikGebouw Aalst Gebouw Brussel