Tarieven

Voor de vestiging van de heffing bestaan er 4 tarieven:

  1. tarief 1: 150 % op de schijf van het kadastraal inkomen t.e.m. 12.350 euro met een minimum van 3.700 euro;
  2. tarief 2: 125 % op de schijf van het kadastraal inkomen groter dan 12.350 euro tot en met 37.150 euro;
  3. tarief 3: 100 % op de schijf van het kadastraal inkomen groter dan 37.150 euro tot en met 74.350 euro;
  4. tarief 4: 75 % op de schijf van het kadastraal inkomen groter dan 74.350 euro.

Voor de berekening van de heffing wordt het kadastraal inkomen in aanmerking genomen gekend op 31 december van het heffingsjaar van de grond(en) inclusief opstanden van het perceel waarop de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimte gelegen is, evenals voor de niet-landbouwbedrijven dat van alle aangrenzende percelen die er één geheel mee vormen en die behoren tot dezelfde eigenaar.

Het bedrag van de volgens voormelde tariefindeling verkregen heffing moet in ieder geval een aanslagvoet van 2,47 EUR/m² oppervlakte van de kadastrale oppervlakte van het terrein te evenaren. Zoniet, geldt deze laatste heffing als minimumaanslagvoet.

Voor landbouwbedrijven geldt deze minimumaanslagvoet van 2,47 EUR/m² evenwel niet.

Zoomit. Betaald in een klikGebouw Aalst Gebouw Brussel