Vermindering voor energiezuinige gebouwen
Principe

U kan vermindering krijgen van de onroerende voorheffing voor een energiezuinige woning of ander gebouw. Het E-peil bepaalt of een gebouw energiezuinig is of niet. Het E-peil van een gebouw wordt vastgelegd in een certificaat, het EPC.

Gebouwen waarvoor de vermindering kan verleend worden

De vermindering kan alleen toegekend worden voor een nieuwbouw of voor verbouwingen die gelijkgesteld worden met een nieuwbouw. Gelijkgesteld met een nieuwbouw zijn de volgende categorieën:

  • gebouwen die herbouwd werden na volledige afbraak
  • casco verbouwing met een beschermd volume dat groter is dan 3000 m³
  • er is een deel aan een gebouw toegevoegd waaraan een apart perceelnummer met een apart kadastraal inkomen werd toegekend
Hoeveel bedraagt de vermindering en voor welke periode wordt ze toegekend?

De vermindering is altijd een percentage van de onroerende voorheffing. Hoe groot dat percentage is, hangt af van twee factoren:

  • wanneer werd de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd?
  • hoeveel bedraagt het E-peil op 1 januari van het aanslagjaar?

Een overzicht:

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning

E-peil

Vermindering

Periode

voor 1/1/2013

woningen = ten hoogste E60

20%

10 jaar

andere gebouwen = ten hoogste E70

E 40

40%

10 jaar

tussen 1/1/2013 en 31/12/2013

E50

50%

5 jaar

E30

100%

5 jaar

tussen 1/1/2014 en 31/12/2015

E40

50%

5 jaar

E30

100%

5 jaar

vanaf 1/1/2016

E30

50%

5 jaar

E20

100%

5 jaar

Het toegekende E-peil moet betrekking hebben op het volledige gebouw.

Alleen het oorspronkelijk toegekende E-peil is bepalend voor het al dan niet toekennen van de vermindering. Als u na de vaststelling van het E-peil nog extra energiezuinige maatregelen neemt om een lager E-peil te bekomen en zodoende toch de vermindering te kunnen genieten, kan dat dus niet aanvaard worden.

Als de woning van eigenaar verandert, dan kan ook de nieuwe eigenaar voor de rest van de termijn de vermindering genieten. Voorbeeld: X verkrijgt in 2009 een E-peil van E60 voor zijn woning. Vanaf aanslagjaar 2010 tot en met aanslagjaar 2019 krijgt hij voor deze woning een vermindering van de onroerende voorheffing van 20%. In 2015 verkoopt X de woning aan Y. Y zal de vermindering van de onroerende voorheffing van 20% verder kunnen genieten voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019.

Toekenning van de vermindering

De vermindering wordt automatisch toegekend op uw aanslagbiljet. U moet er dus zelf niets voor doen.

De vermindering wordt toegekend vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil werd bepaald. Deze datum is vermeld onderaan het EPC. Als het certificaat bijvoorbeeld uitgereikt werd op 10/06/2014, zal de vermindering voor de eerste keer toegekend worden op het aanslagbiljet van 2015.

Het oorspronkelijk toegekende E-peil is bepalend voor het al dan niet toekennen van de vermindering. Als u dus na de vaststelling van het E-peil nog extra energiezuinige maatregelen neemt om een lager E-peil te bekomen en zodoende toch de vermindering te kunnen genieten, kan dat niet aanvaard worden.

Als u meent dat de vermindering ten onrechte niet toegekend werd op uw aanslagbiljet, kan u bezwaar indienen bij de Vlaamse Belastingdienst. Stuur dan zeker een kopie van uw EPC en een kopie van de ontvangstmelding van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning mee.