Belasting

Onroerende voorheffing

Artikel

Artikel 253, 3° WIB92 (huidig artikel 2.1.6.0.1, 3° VCF)

Voorwerp betwisting

Nationaal domeingoed: onroerend goed moet gebruikt worden voor een openbare dienst of een dienst van algemeen nut

Rechtbank of Hof

Hof van Beroep

Plaats

Gent

Rolnummer

2011/AR/27

Datum uitspraak

24/04/2012

Status

Definitief

 

Samenvatting

De betwisting in dit dossier heeft betrekking op een perceel dat eigendom is van de Belgische Staat (Defensie) maar gebruikt wordt door een private sportclub. Defensie meent dat dit perceel kan vrijgesteld worden van onroerende voorheffing op grond van artikel 253, 3° WIB92 (huidig artikel 2.1.6.0.1, 3° VCF) omdat het tot het openbaar domein behoort.

Het Hof van Beroep te Gent stelt de Belgische Staat hierover in het ongelijk. Het Hof meent dat het werkelijke, effectieve gebruik doorslaggevend is en stelt vast dat het perceel in gebruik is gegeven aan een private sportclub. Het is onbetwistbaar dat het gebruik dat de leden van de sportclub en zelfs hun gasten van het perceel maken, niet strekt tot algemeen nut. Het gebruik met het oog op het uitoefenen van watersporten (waterski, surfen, enz.) door particulieren bij wijze van vrijetijdsbesteding, kadert ook niet in een openbare dienst, zeker niet nu de activiteiten niet voor iedereen openstaan en dus niet 'publiek' zijn. Daarmee staat zonder meer vast dat niet voldaan is aan de vereiste dat het perceel gebruikt moet worden voor een openbare dienst of een dienst van algemeen nut, zodat de derde voorwaarde (i.e. “op zichzelf niets opbrengen”) niet moet onderzocht worden.