Belasting

Registratiebelasting

Artikel

Artikelen 53, eerste lid, 2°, en 60 Wb. Reg.

Voorwerp betwisting

Verplichte domiciliëring en de verplichte duur van domiciliëring klein beschrijf

Rechtbank of Hof

Grondwettelijk Hof

Plaats

/

Rolnummer

6102

Datum uitspraak

18/02/2016

Status

Definitief

 

Samenvatting

Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 18 februari 2016 geoordeeld dat de toen geldende artikelen 53, eerste lid, 2°, en 60 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten artikel 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, niet schenden.

De verplichte domiciliëring en de verplichte duur van domiciliëring voorzien om de voormelde vrijstelling van de registratierechten te kunnen bekomen en behouden wordt dus door het Grondwettelijk Hof aanvaard.