Belasting

Onroerende voorheffing

Artikel

Artikel 253, 3° WIB92 (huidig artikel 2.1.6.0.1, 3° VCF)

Voorwerp betwisting

Nationaal domeingoed: onroerend goed moet gebruikt worden voor een openbare dienst of een dienst van algemeen nut

Rechtbank of Hof

Rechtbank van Eerste Aanleg

Plaats

Gent

Rolnummer

13/4347/A

Datum uitspraak

2/11/2016

Status

Definitief

 

Samenvatting

De rechtbank van Eerste Aanleg te Gent heeft geoordeeld dat een leegstaand pand van Defensie dat gebruikt wordt voor militaire opleidingen dient vrijgesteld te worden van onroerende voorheffing als nationaal domeingoed (op grond van artikel 253, 3° WIB92, i.e. huidig artikel 2.1.6.0.1, 3° VCF).

De rechtbank stelt vast dat uit voorgelegde foto’s blijkt dat militairen daadwerkelijk trainingen aan het uitvoeren zijn in dit pand. Bovendien blijkt uit de staat van het pand, de inrichtingen en andere accommodaties op het onroerend goed, dat het voor weinig of geen andere activiteiten dan dergelijke militairen oefeningen bruikbaar is. Hieruit besluit de rechtbank dat op afdoende wijze is aangetoond dat het onroerend goed wordt gebruikt voor diensten die het nut van het algemeen ten goede komen. De andere voorwaarden van artikel 253, 3° WIB92 stonden niet ter discussie.