Belasting

Registratiebelasting

Artikel

Art. 60 Wb. Reg.

Voorwerp betwisting

Klein beschrijf - Niet naleven inschrijvingsverplichting - Mantelzorg - Geen overmacht

Rechtbank of Hof

Rechtbank van eerste aanleg

Plaats

Oost-Vlaanderen, afdeling Gent

Rolnummer

17/2195/A

Datum uitspraak

28/05/2018

Status

Definitief

 

Samenvatting

Het zorg dragen voor een derde, hun oom, in het kader van de mantelzorg, met de hieraan verbonden gevolgen, is een gebeurtenis die niet onvoorzienbaar is. Het betreft een bewuste keuze van de belastingplichtigen die afhankelijk is van hun wil. Overmacht verwijst naar een situatie van een onmogelijkheid tot handelen. De belastingplichtigen hebben er bewust voor gekozen om ergens anders te blijven wonen. Zij hebben een nobele persoonlijke keuze gemaakt en rekening gehouden met diverse omstandigheden, doch dit wijst niet op een situatie van een onmogelijkheid tot handelen.