Belasting

Registratiebelasting

Artikel

Art. 14 Wb. Reg. (thans artikel 2.8.4.1.2 VCF)

Voorwerp betwisting

Wederzijdse schenkingen tussen echtgenoten

Rechtbank of Hof

Grondwettelijk Hof

Plaats

 

Rolnummer

6891

Datum uitspraak

28/05/2018

Status

Definitief

Resultaat

Gunstig

Voorstel publicatie website

Samenvatting

Motivering publicatie

Principiële kwestie

 

Wederzijdse schenkingen tussen echtgenoten

 

Samenvatting

Voor wederzijdse giften tussen echtgenoten die de vorm van schenkingen onder de levenden aannemen, is dat registratierecht tweemaal verschuldigd, aangezien wederzijdse schenkingen tussen echtgenoten krachtens artikel 1097 van het Burgerlijk Wetboek het voorwerp moeten uitmaken van twee afzonderlijke notariële akten.

Het kan de fiscale wetgever die bepaalt in welke omstandigheden een preferentieel belastingtarief van toepassing is, niet worden verweten dat hij geen rekening houdt met elke burgerrechtelijke techniek. Het kan hem evenmin worden verweten dat hij de fiscale behandeling van wettelijk geregelde stelsels, zoals te dezen de schenking onder de levenden, niet heeft gelijkgeschakeld met de fiscale behandeling van technieken die door de praktijk zijn ontwikkeld, a fortiori wanneer die technieken net beogen om met het oog op een fiscale optimalisatie af te wijken van die wettelijk geregelde stelsels.