Belasting

Registratiebelasting

Artikel

Art. 60 Wb. Reg.

Voorwerp betwisting

Klein beschrijf - Niet naleven inschrijvingsverplichting - Woning eerst blijven betrekken na echtscheiding - Onvoldoende bewijsstukken - Geen overmacht

Rechtbank of Hof

Rechtbank van eerste aanleg

Plaats

Oost-Vlaanderen, afdeling Gent

Rolnummer

17/292/A

Datum uitspraak

29/05/2018

Status

Voorlopig

 

Samenvatting

De belastingplichtige voert het bestaan van overmacht aan in haren hoofde, om reden dat zij scheidde van haar echtgenoot (najaar 2005) waarna zij het huis overnam op haar naam (januari 2006), er een tijd alleen woonde en het uiteindelijk verkocht omdat zij er niet meer alleen kon voor instaan nu zij werd 'geconfronteerd met talrijke problemen'. In haar bezwaarschrift vermeldt zij enorme isolatieproblemen, pannes van de verwarming en een muizenplaag.

De rechtbank dient vast te stellen, enerzijds dat de door de belastingplichtige aangehaalde overmachtssituatie niet gestaafd wordt aan de hand van stukken en anderzijds dat de geschetste situatie niet volstaat als motivering van het schenden van de voorwaarden vermeld in artikel 60, tweede lid W. Reg. en derhalve geen overmachtssituatie vormt. Belastingplichtige geeft zelf aan dat zij de woning bleef betrekken na haar echtscheiding; het feit dat zij de woning vroegtijdig verkocht lijkt derhalve veeleer het gevolg van haar eigen wens het pand niet langer (alleen) te betrekken dan van het einde van haar relatie. In ieder geval levert belastingplichtige niet het minste bewijs van het tegendeel.

In die omstandigheden wijst de rechtbank de vordering van de belastingplichtige tot vernietiging van de betwiste aanslag af.