Belasting

Registratiebelasting

Artikel

Art. 60 Wb. Reg./Art. 46bis Wb. Reg

Voorwerp betwisting

Klein beschrijf - Abattement - Niet naleven inschrijvingsverplichting/niet vestigen hoofdverblijplaats - Stuklopen relatie geen overmacht - Relatie niet bewezen

Rechtbank of Hof

Rechtbank van eerste aanleg

Plaats

Oost-Vlaanderen, afdeling Gent

Rolnummer

17/1013/A

Datum uitspraak

28/06/2018

Status

Voorlopig

 

Samenvatting

De belastingplichtigen kochten in onverdeeldheid een woning met vermindering van de registratierechten, overeenkomstig artikel 46bis en 53 Wb. Reg. De belastingplichtige stelt dat zij door overmacht niet heeft kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichting/verbintenis om zich binnen respectievelijk twee/drie jaar in het bevolkingsregister in te schrijven op het adres van de aangekochte woning. Zij stelt dat zij een relatie had met de heer X maar dat deze relatie kort na de aankoop van de woning is stukgelopen waardoor zij nooit in de woning heeft gewoond.

De rechtbank is van oordeel dat de overmacht terzake niet is bewezen. De belastingplichtige bewijst zelfs niet dat ze met de heer X een affectieve relatie had. Het enkele feit van met een andere persoon een onroerend goed aan te kopen bewijst dit niet. Het valt de rechtbank overigens op dat de belastingplichtige op p.2 van haar conclusie spreekt over haar "toenmalige partner'' en op p.8 over het "voormalig echtpaar". Dit is tegenstrijdig. De notariële akte van aankoop vermeldt alleszins niet dat de belastingplichtige gehuwd was met de heer X op het moment van de aankoop van de woning terzake.