Belasting

Registratiebelasting

Artikel

Oud artikel 60 W.Reg Vl.Gewest, oud artikel 2.9.4.2.1 VCF

Voorwerp betwisting

Enkel datum effectieve inschrijving in bevolkingsregister is van belang om driejarige termijn te bepalen

Rechtbank of Hof

Rechtbank Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen

Plaats

Afdeling Gent

Rolnummer

18/933/A

Datum uitspraak

23/05/2019

Status

Definitief

 

Samenvatting

Op 21 februari 2011 koopt de belastingplichtige een woning. Hij vraagt onder andere toepassing verlaagd tarief voor bescheiden woning (oud artikel 60 W.Reg Vl.Gewest, oud artikel 2.9.4.2.1 VCF). Een van de voorwaarden om te voldoen aan het gunsttarief van bescheiden woning is dat de belastingplichtige binnen de drie jaar zijn inschrijving moet nemen in het bevolkingsregister op het adres van het aangekochte goed.

Op 18 februari 2014 (zijnde binnen de drie jaar na aankoop) doet hij aangifte van verblijfverandering. Deze inschrijving wordt geweigerd op 15 april 2014. Belastingplichtige tekent beroep aan tegen de weigering tot inschrijving. Hij dient tweede aangifte van adreswijziging in op 15 juli 2014. Deze wordt goedgekeurd op 2 augustus 2014. Derhalve werd het beroep op 9 september 2014 als afgehandeld beschouwd.

Gezien belastingplichtige pas op 2 augustus 2014 ingeschreven is op het adres werd door Vlabel een aanslagbiljet wegens niet voldoen aan de voorwaarden bescheiden woning verstuurd. Gezien een negatieve bezwaarbeslissing volgde dient belastingplichtige een verzoekschrift in bij de rechtbank.

De rechtbank is van oordeel dat de aanvraag tot inschrijving niet volstaat om aan de voorwaarden van de in artikel 60, 2de lid Vl. W. Reg. te voldoen. Een duidelijke wettekst behoeft geen interpretatie. De rechtbank kan geen enkele wettelijke bepaling vinden in artikel 60, 2de lid Vl. W. Reg. die erop wijst dat de inschrijving zou terug werken tot op de datum van de aanvraag van de inschrijving. Deze zienswijze dat de “handeling van het nemen van de inschrijving in het bevolkingsregister heeft plaatsgevonden binnen de wettelijke termijn” bepalend zou zijn om te voldoen aan artikel 60, 2de lid Vl. W.Reg. wordt door de rechtbank niet gevolgd.