Verdeling van de bevoegdheden

Instantie

Bevoegdheid

Vlaamse Belastingdienst

*Inning en invordering belasting op automatische ontspanningstoestellen

*Verwerken aangifte opstelling automatische ontspanningstoestellen

*Controle

FOD Financiën

*Bijhouden repertorium

*Verwerken aangifte tot rangschikking nieuw toestel of nieuwe spelvariant

*Afleveren fiscale kentekens voor opstelling van automatische ontspanningstoestellen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Kansspelcommissie

*Afleveren vergunningen voor het opstellen van kansspeltoestellen

*Keuren van kansspeltoestellen

*Controle