Tarief voor boten en luchtvaartuigen

Tarief voor boten

Op jachten en pleziervaartuigen langer dan 7,5 m. waarvoor een vlaggenbrief werd of moet worden afgeleverd, dient belasting op inverkeerstelling te worden betaald.

Deze belasting op inverkeerstelling bedraagt 2478 euro. Dit bedrag wordt gradueel verminderd naagelang de ouderdom van de boot:

Ouderdom in maanden

Bedrag in EUR

< 12

2.478,00

12 - 23

2.230,20

24 - 35

1.982,40

36 - 47

1.734,60

48 - 59

1.486,80

60 - 71

1.239,00

72 - 83

991,20

84 - 95

743,40

96 - 107

495,60

108 - 119

247,80

> 119

61,50

 

Tarief voor luchtvaartuigen

De belasting op inverkeerstelling bedraagt:

ultralichte motorluchtvaartuigen (ULM of DPM)

alle andere luchtvaartuigen

619 EUR

2478 EUR

Dit bedrag wordt gradueel verminderd naagelang de ouderdom:

ouderdom in maanden

ultralichte motorluchtvaartuigen (ULM of DPM)

andere luchtvaartuigen

12 - 23

557,10 EUR

2.230,20 EUR

24 - 35

495,20 EUR

1.982,40 EUR

36 - 47

433,30 EUR

1.734,60 EUR

48 - 59

371,40 EUR

1.486,80 EUR

60 - 71

309,50 EUR

1.239,00 EUR

72 - 83

247,60 EUR

991,20 EUR

84 - 95

185,70 EUR

743,40 EUR

96 - 107

123,80 EUR

495,60 EUR

108 - 119

61,90 EUR

247,80 EUR

> 119

61,50 EUR

61,50 EUR

 

  • De belasting bedraagt 61,50 EUR voor:

    • luchtvaartuigen ouder dan 10 jaar
    • zelfbouwvliegtuigen ingeschreven op naam van een natuurlijk persoon
    • paramotoren

 

  • Drones zijn vrijgesteld.