Wat is de belasting op inverkeerstelling?

De belasting op inverkeerstelling (BIV) betaalt u voor elke eerste inverkeerstelling van een motorvoertuig op de openbare weg door één welbepaalde persoon. Met andere woorden, ze geldt ook voor de tweedehandsvoertuigen die door de nieuwe eigenaar voor de eerste maal worden ingeschreven.

De BIV is van toepassing op:

  • personenauto's, auto's voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen ingeschreven in België;
  • alle luchtvaartuigen die in België worden gebruikt en zijn ingeschreven;
  • jachten en pleziervaartuigen langer dan 7,5 m. waarvoor een vlaggenbrief door de FOD Mobiliteit werd afgeleverd of waarvoor een dergelijk kentekenbewijs had moeten afgeleverd zijn (vaststelling van gebruik op Belgische wateren).

De belastingschuld voor de BIV ontstaat "automatisch" als een voertuig, luchtvaartuig of vaartuig ingeschreven wordt (of ingeschreven zou moeten worden) bij de DIV (wegvoertuigen), het Bestuur van de Luchtvaart (luchtvaartuigen) of het Bestuur van het Zeewezen en de Binnenvaart (vaartuigen).