Wie moet de belasting op inverkeerstelling betalen?

De belastingplichtige is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, vermeld op het inschrijvingsbewijs (of vlaggenbrief voor vaartuigen) op het ogenblik van het eerste gebruik van het voertuig in België door die persoon.

Een uitzondering op dit principe wordt gemaakt voor:

  • de overdracht van een voertuig tussen echtgenoten, naar aanleiding van echtscheiding of overlijden. Ondanks het feit dat de overnemende echtgenoot het voertuig in kwestie voor de eerste maal in het verkeer brengt en dus als "nieuwe persoon" vermeld wordt op het inschrijvingsbewijs, moet er niet opnieuw BIV betaald worden op voorwaarde dat de BIV reeds eerder door de overdragende echtgenoot werd betaald;
  • de herinschrijving van eenzelfde voertuig door dezelfde belastingplichtige (bv: bij een wijziging van een nummerplaat omdat er bv meer dan 2 adreswijzigingen op het inschrijvingsbewijs vermeld staan).