Belastingkredieten
Erfenissen rechte lijn, tussen echtgenoten

Nettoverkrijging maximaal 50.000 euro

Voor nettoverkrijgingen die de 50.000 euro niet overstijgen, wordt de te betalen erfbelasting tot 500 euro verminderd. De berekening van het uiteindelijke bedrag van de vermindering gebeurt aan de hand van de volgende formule:

vermindering = 500 euro x (1 - nettoverkrijging / 50.000)

of

vermindering = 500 euro - (nettoverkrijging/100)

Voorbeeld 1

U erft als kind van de overledene een nettoverkrijging van 25.000 euro aan roerende goederen. De erfbelasting bedraagt 750 euro (25.000 x 3% = 750). De vermindering hierop bedraagt 250 euro (500 x (1 - 25.000 / 50.000)).  U moet dus in totaal 500 euro erfbelasting betalen.

Voorbeeld 2

U erft als langstlevende echtgenoot netto 20.000 euro roerende goederen en netto 25.000 euro onroerende goederen (niet de gezinswoning). De netto roerende verkrijging bedraagt niet meer dan 50.000 euro en is vrijgesteld op grond van het partnerabattement (link). De erfbelasting op de onroerende verkrijging bedraagt 750 euro (25.000 x 3%). De vermindering hierop bedraagt 50 euro (500 x (1 – 45.000/50.000)). U moet dus in totaal 700 euro erfbelasting betalen.

Erfenissen tussen broers en zussen

Nettoverkrijging kleiner of gelijk aan 18.750 euro

Erft u een nettoverkrijging van maximaal 18.750 euro, dan heeft u recht op een vermindering van de erfbelasting.  Deze vermindering wordt berekend op basis van volgende formule:

vermindering = 2.000 euro x (nettoverkrijging / 20.000)

of

vermindering = netto-verkrijging / 10

Een voorbeeld:

U erft als erfgenaam 15.000 euro.  De successierechten op deze verkrijging bedragen 3.750 euro (15.000 x 25%).  De bovenstaande vermindering bedraagt 1.500 euro (2.000 x (15.000 / 20.000) of 15.000 euro / 10).  In totaal betaalt u dus 2.250 (3.750 - 1.500) euro erfbelasting, en geniet u een voordeel van 1.500 euro.

 

Nettoverkrijging tussen 18.750 euro  en 75.000 euro

Erft u een nettoverkrijging tussen 18.750 en 75.000 euro, dan heeft u recht op een vermindering van de erfbelasting. Deze vermindering wordt berekend op basis van volgende formule:

vermindering = 2.500 euro x [1- (nettoverkrijging / 75.000)]

of

vermindering = 2.500 euro - (nettoverkrijging / 30)

Een voorbeeld:

U erft als erfgenaam een nettoverkrijging van 60.000 euro.  De erfbelasting op deze verkrijging bedraagt 16.250 euro (35.000 x 25% + 25.000 x 30%).  De bovenstaande vermindering bedraagt 500 euro (2.500 x (1 – 60.000/75.000) of 2.500 euro - 60.000 / 30).  In totaal moet u dus 15.750 euro erfbelasting betalen na aftrek van de vermindering.  U krijgt dus een voordeel van 500 euro.

Erfenissen tussen andere personen

Nettoverkrijging kleiner of gelijk aan 18.750 euro

Erft u, samen met eventuele andere erfgenamen in de categorie ‘tussen anderen’, een nettoverkrijging van kleiner dan of gelijk aan 18.750 euro, dan heeft u recht op een vermindering van de erfbelasting. Deze vermindering wordt berekend op basis van volgende formule: 

vermindering = 2.000 euro x (som van de nettoverkrijgingen / 20.000)

 

Nettoverkrijging tussen 18.750 euro en 75.000 euro

Erft u, samen met eventuele andere erfgenamen in de categorie ‘tussen anderen’, een nettoverkrijging tussen 18.750 euro en 75.000 euro, dan heeft u recht op een vermindering van de erfbelasting. Deze vermindering wordt berekend op basis van volgende formule:

vermindering = 2.500 x (1 – som van de nettoverkrijgingen / 75.000)

Een voorbeeld:

Nalatenschap met een netto-actief van € 60.000, gelegateerd aan neef N voor

1/4 en aan neef Z voor 3/4.

35.000 x 25% =                                             8.750

25.000 x 45% =                                            11.250

belastingkrediet 2.500 x (1 – 60.000/75.000) = -    500

                                                               19.500

waarvan verschuldigd door N: 4.875

en door Z: 14.625