Belastingverhoging verzuim

De aangifte van nalatenschap dient een nauwkeurige opsomming en raming te bevatten van alle goederen die deel uitmaken van de nalatenschap. Indien u niet alle aan te geven goederen aangeeft, of deze niet volledig aangeeft, is dit een verzuim. Bij een verzuim zal de aanslag gebeuren op basis van de gegevens waarover Vlabel beschikt. U betaalt dan de aanvullende rechten, dit zijn de successierechten die u betaalt op de niet aangegeven goederen. Op deze aanvullende rechten is er daarnaast ook een belastingverhoging verschuldigd van 20%.

Als u deze goederen uit eigen beweging aangeeft binnen de 10 maanden na het overlijden, of binnen de 10 maanden na een nieuwe gebeurtenis, wordt de belastingverhoging verminderd tot 10%.

 

Zie ook: Waardering van de activa en van de passiva