Belastingverhoging voor andere fouten of onvolledigheden

Er is een belastingverhoging van 20% verschuldigd als de verplichte vermeldingen in de aangifte fout of onvolledig zijn (andere dan voorgaande gevallen).