Belastingverhoging tekortschatting

Als u de goederen aangeeft voor een te laag bedrag, is er een belastingverhoging verschuldigd. De grootte van deze belastingverhoging is afhankelijk van het verschil tussen de aangegeven waarde en de werkelijke waarde.

verhouding van het tekort in % ten opzichte van de aangegeven waarde van het goed

belastingverhoging in % van de aanvullende rechten

vanaf

tot

10

25

5

25

50

10

50

100

15

100

 

20

Er is geen belastingverhoging verschuldigd indien het vastgestelde tekort minder dan 10% van de aangegeven waarde bedraagt.

U kan deze belastingverhoging beperken tot 10% (in plaats van 15% of 20%) als u de hogere waarde van deze goederen uit eigen beweging aangeeft binnen de 10 maanden na het overlijden, of binnen de 10 maanden na een nieuwe gebeurtenis.

 

Zie ook: Waardering van de activa en van de passiva