Waardering van de activa en van de passiva

Waardering van de activa

De waarde van een onroerend goed zelf schatten, is niet altijd eenvoudig. Die is immers afhankelijk van erg veel factoren, en er is dikwijls een stevige financiële implicatie aan verbonden. Een te hoog ingeschatte waarde zal de erfgenaam relatief gezien te veel erfbelasting doen betalen. Bij een te laag ingeschatte waarde loopt de erfgenaam het risico op een boete wegens tekortschatting.

Deze onzekerheid kan op twee manieren weggenomen worden:

 

1) Voor overlijdens vanaf 01/04/2019 kan u een schatting vragen aan de Vlaamse Belastingdienst. Deze schatting is kosteloos en bindend voor de Vlaamse Belastingdienst.

Het formulier om een schatting aan te vragen vindt u op de formulierenpagina erfbelasting. Nadat u het ingevuld heeft, bezorgt u het ons digitaal via “Mijn dossier”.

Meer informatie vindt u op de volgende pagina: Aanvraag bindende schatting.

 

2) U kan ook beroep doen op een erkende schatter-expert om een waarde te bepalen. De Vlaamse Belastingdienst heeft afspraken met erkende schatters-experten. Zij maken een schattingsverslag op dat aan een aantal formele eisen en eisen op vlak van kwaliteit moet voldoen. De Vlaamse Belastingdienst zal deze schatting aanvaarden als een realistische waarde op voorwaarde dat de schatter de regels heeft gerespecteerd.

De lijst van erkende schatters-experten is gepubliceerd op de publicatiepagina.

Op een afzonderlijke pagina geven we extra toelichting specifiek voor schatters-experten.

 

Waardering van de schulden (passiva)

Om de schulden van de overledene te bepalen, kan men ervoor kiezen om een forfaitair bedrag op te nemen of om de werkelijke schulden en begrafeniskosten te bewijzen. Het is ook mogelijk om de schulden van de overledene te bewijzen en enkel te kiezen voor het forfait voor de begrafeniskosten, of omgekeerd. Voor specifiek onroerende schulden bestaat geen forfait.  Voor deze schulden moet steeds een werkelijk bewijs worden bijgevoegd.

Het forfait voor schulden bedraagt 1.500 euro, behalve voor een erflater die gehuwd was onder een stelsel van gemeenschap van goederen.  Het forfait voor schulden van de gemeenschap bedraagt 3.000 EUR.  Dit forfait van 3.000 euro is niet cumuleerbaar of combineerbaar met het forfait van 1.500 euro.  

Het forfait voor de begrafeniskosten bedraagt 6.000 euro.

De voormelde forfaitaire bedragen worden jaarlijks geïndexeerd:

Jaar van overlijden

Forfait voor de schulden

Forfait voor de schulden van de gemeenschap

Forfait voor de begrafeniskosten

2015

1.500,00 euro

3.000,00 euro

6.000,00 euro

2016

1.508,37 euro

3.016,74 euro

6.033,49 euro

2017

1.538,10 euro

3.076,20 euro

6.152,40 euro

2018

1.570,80 euro

3.141,60 euro

6.283,20 euro

2019

1.603,20 euro

3.206,40 euro

6.412,80 euro

 

Belastingverhogingen

Als u niet alle goederen aangeeft, deze onvolledig aangeeft of aangeeft voor een te laag bedrag, is er een belastingverhoging verschuldigd. Voor meer informatie, zie: