Vermindering voor kinderen van de overledene jonger dan 21 jaar

Voor kinderen van de overledene jonger dan 21 jaar is er een belastingvermindering voorzien van 75 euro voor elk volledig jaar dat nog moet verlopen tot de leeftijd van 21 jaar wordt bereikt. Ook de door de overlevende echtgenoot of samenwonende verschuldigde rechten worden verminderd, met de helft van de verminderingen die de gemeenschappelijke kinderen genieten.

Een voorbeeld

Een 15-jarige erft een nettoverkrijging van 25.000 euro aan roerende goederen.  De erfbelasting, na aftrek van de vermindering voor nettoverkrijgingen die de 50.000 euro niet overstijgen, bedraagt 500 euro. De bijkomende vermindering bedraagt 375 euro (75 euro x 5 jaar).  Het kind moet dus nog 125 euro aan successierechten betalen. De overlevende ouder zal, als de 15-jarige een gemeenschappelijk kind met de erflater is, genieten van een vermindering van 187,5 euro (375 euro / 2).

 

Voor kinderen jonger dan 21 jaar die beide ouders verloren hebben zijn er nog extra vrijstellingen, zie Vrijstellingen voor kinderen jonger dan 21 jaar die beide ouders verloren hebben.

 

Zie ook:

Vermindering voor gezinsbijslaggerechtigde kinderen

Vermindering van de onroerende voorheffing

Vermindering wegens kinderlast

Vermindering van de schenkbelasting