Vrijstelling wettelijke terugkeer

Sinds 24 januari 2014 wordt een vrijstelling toegepast in geval van wettelijke terugkeer.  

Dit houdt concreet in dat wanneer (over)(groot)ouders bepaalde goederen schenken aan hun (achter)(klein)kind, en dit achter)(klein)kind overlijdt voor de schenker, er een vrijstelling wordt toegestaan voor de geschonken goederen.

 

Opdat deze vrijstelling zou kunnen gelden, moet wel aan elk van de onderstaande voorwaarden zijn voldaan:

  • De goederen moeten geschonken zijn voor het overlijden van het (achter)(klein)kind
  • De schenker is nog in leven bij het overlijden van het (achter)(klein)kind
  • De goederen moeten ofwel nog in natura aanwezig zijn in de nalatenschap ofwel, wanneer de goederen werden vervreemd, moet een schuldvordering voor de prijs in de nalatenschap aanwezig zijn
  • Het vooroverleden (achter)(klein)kind heeft zelf geen nakomelingen op het ogenblik dat hij is gestorven.

De vrijstelling moet ook aangevraagd worden in de aangifte.

Het invoegen van deze vrijstelling heeft, mits aan de voorwaarden is voldaan, hetzelfde effect als een beding van conventionele terugkeer.