Vrijstelling kilometerheffing aanvragen

Vanaf 01/01/2016 kan een vrijstelling inzake kilometerheffing aangevraagd worden. De eigenaars van een voertuig van meer dan 3,5 ton dat in één van de vrijstellingscategorieën valt, dient een aanvraag te doen bij het gewest waar hun voertuig is ingeschreven.

U vindt het on-line aanvraagformulier, alsook de mogelijke vrijstellingen hier.

Toelichting:

Het decreet kilometerheffing van 3 juli 2015 voorziet slechts in vrijstellingen voor drie categorieën van voertuigen. Zie artikel 2.4.6.0.1. §1, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, zoals zal gelden vanaf 1 april 2016:

  • Voertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor en door defensie, bescherming burgerbevolking, brandweer en politie en als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn.
  • Voertuigen die speciaal en uitsluitend voor medische doeleinden zijn uitgerust en als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn.
  • Voertuigen die de aard hebben van een landbouw-, tuinbouw- of bosbouwvoertuig, die slechts in beperkte mate worden gebruikt op de openbare weg in België en die uitsluitend worden gebruikt voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden.

Naast bovenstaande drie categorieën van aan te vragen vrijstellingen is er ook een automatische vrijstelling voor voertuigen die in een van de andere gewesten werden vrijgesteld.

Opgelet

Niettegenstaande de kilometerheffing het eurovignet vervangt, staat het hebben van een vrijstelling inzake het eurovignet niet automatisch gelijk aan het verkrijgen van een vrijstelling voor de kilometerheffing.

Wie meent in aanmerking te komen voor een vrijstelling van de kilometerheffing (zie voorwaarden hierboven), moet de aanvraag tot het bekomen van deze vrijstelling indienen.