Belastingkrediet voor rechtspersonen tot en met aanslagjaar 2017

Rechtspersonen genieten een vermindering van de onroerende voorheffing in de vorm van een belastingkrediet dat verrekend wordt met het aandeel voor het Vlaamse Gewest. Het belastingkrediet wordt automatisch toegekend op het aanslagbiljet voor het aandeel van de rechtspersonen in de belastingschuld. Het geldt voor alle onroerende goederen van de rechtspersoon, dus ook voor het materieel en outillage. Het belastingkrediet voor rechtspersonen bedraagt:

  • 2,5% van het kadastraal inkomen van onroerend goed waarop het standaardtarief van 2,5% van toepassing is
  • 1,6% van het kadastraal inkomen van onroerend goed waarop het verminderde tarief van 1,6% van toepassing is
  • 2,5% van het kadastraal inkomen vermenigvuldigd met de desindexatiecoëfficiënt voor materieel en outillage

In de praktijk betekent dit dus dat de rechtspersonen het aandeel voor het Vlaamse Gewest niet betalen. De opcentiemen voor de gemeente en de provincie blijven wel altijd volledig verschuldigd. Klik hier voor meer informatie over de berekening van de onroerende voorheffing.

Belastingkrediet voor rechtspersonen vanaf aanslagjaar 2018

Rechtspersonen genieten een vermindering van de onroerende voorheffing in de vorm van een belastingkrediet dat verrekend wordt met het aandeel voor het Vlaamse Gewest. Het belastingkrediet wordt automatisch toegekend op het aanslagbiljet voor het aandeel van de rechtspersonen in de belastingschuld. Het geldt voor alle onroerende goederen van de rechtspersoon, dus ook voor het materieel en outillage. Het belastingkrediet voor rechtspersonen bedraagt:

  • 2,5% van het kadastraal inkomen van onroerend goed waarop het standaardtarief van 3,97% van toepassing is
  • 1,6% van het kadastraal inkomen van onroerend goed waarop het verminderde tarief van 2,54% van toepassing is
  • 2,5% van het kadastraal inkomen vermenigvuldigd met de desindexatiecoëfficiënt voor materieel en outillage

In de praktijk betekent dit dus dat de rechtspersonen slechts 1,47% van het kadastraal inkomen betalen aan het Vlaamse Gewest in plaats van 3,97%, of 0,94% in plaats van 2,54% De opcentiemen voor de gemeente en de provincie blijven wel altijd volledig verschuldigd. Klik hier voor meer informatie over de berekening van de onroerende voorheffing.