Mogelijkheid tot differentiëring van gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

Wat?

Tot AJ 2019 hebben de steden en gemeenten maar één tarief voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Vanaf AJ 2019 hebben ze de mogelijkheid om binnen hun grondgebied de gemeentelijke opcentiemen te differentiëren. Hiermee kunnen ze het bedrag van de onroerende voorheffing laten variëren bvb. per buurt, of volgens categorie belastingplichtige (bvb. bedrijven en particulieren).

Op deze manier kan een gemeente oa. bijdragen aan de heropleving van een stationsbuurt, kan ze de bevolking aanmoedigen om in de stadskern te komen wonen of kan ze zelfstandigen dat extra duwtje in de rug geven om een winkel te openen.

Deze differentiëring heeft enkel betrekking op de gemeentelijke opcentiemen, aan de gewestelijke basisheffing verandert niets.

 

Hoe?

De Vlaamse Belastingdienst int met een sterk geautomatiseerd proces de onroerende voorheffing voor rekening van de gemeenten. Omdat dit proces niet gehinderd mag worden, is het noodzakelijk dat de lokale overheid advies vraagt aan de Vlaamse Belastingdienst over de technische uitvoerbaarheid van de door haar gewenste differentiëring van opcentiemen.

Om de gemeente te helpen bij het opstellen van regels voor de differentiëring van opcentiemen, stelt de Vlaamse Belastingdienst een rekenblad ter beschikking. Het rekenblad is voorzien van een uitgebreide handleiding die toelichting geeft bij de mogelijkheden tot differentiëring en de randvoorwaarden die daarbij nageleefd moeten worden.

De formulieren voor de aanvraag van een advies over de technische uitvoerbaarheid van gedifferentieerde opcentiemen en het rekenblad kan u terugvinden op de formulierenpagina.

Hieronder worden twee voorbeelden uitgewerkt.

 

Voorbeelden

  • Beschrijving

pdf bestandDifferentiering opcentiemen_voorbeelden.pdf (1.25 MB)

  • Uitwerking van voorbeelden in het rekenblad

Rekenblad voorbeeld 1 (xlsm bestandCriteria differentiering_Rekenblad_Voorbeeld1.xlsm (82 kB)) en voorbeeld 2 (xlsm bestandCriteria differentiering_Rekenblad_Voorbeeld2.xlsm (71 kB)