Hoe wordt de onroerende voorheffing berekend?

Kadastraal inkomen als basis

De te betalen onroerende voorheffing is gebaseerd op het kadastraal inkomen, dat jaarlijks geïndexeerd wordt. Het is de federale overheid, meer bepaald de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD), die het kadastraal inkomen vaststelt voor elk onroerend goed. U kan het kadastraal inkomen dus niet betwisten bij de Vlaamse Belastingdienst.

Basisheffing en opcentiemen

De onroerende voorheffing die u betaalt, bestaat uit 3 delen:

  1. de basisheffing is bestemd voor de Vlaamse overheid;
  2. opcentiemen voor de provincies (op de basisheffing);
  3. opcentiemen voor de gemeenten (op de basisheffing).

Belangrijk: elke gemeente en elke provincie bepaalt zelf de hoogte van haar opcentiemen. U kan hier een historisch pdf bestandOverzicht opcentiemen.pdf (600 kB) /xlsx bestandOverzicht opcentiemen.xlsx (33 kB) raadplegen of downloaden.

Het totaal bedrag van de onroerende voorheffing wordt dus bepaald door het kadastraal inkomen, de index en de hoogte van de opcentiemen.

De berekening uitgelegd aan de hand van een voorbeeld

Hoe de onroerende voorheffing precies berekend wordt, vindt u in dit algemene voorbeeld:

pdf bestandVoorbeeld berekening OV AJ 2018.pdf (23 kB)

pdf bestandVoorbeeld berekening OV mat en out AJ 2018.pdf (20 kB)