Tarieven basisheffing (Vlaams Gewest) tot en met aanslagjaar 2017

De basisheffing wordt berekend door het basistarief te vermenigvuldigen met het geïndexeerde kadastraal inkomen. De afronding gebeurt rekenkundig op de eurocent (twee cijfers na de komma). Het tarief varieert naargelang de aard van het onroerend goed: