Verminderd tarief voor sociale huisvesting

Voor wie is het verlaagd tarief bedoeld?

Het sociaal tarief is enkel bedoeld voor een woning die als sociale woning verhuurd wordt. Als u als particuliere eigenaar zelf een sociale woning betrekt, kan u niet genieten van het sociaal tarief.

In sommige gevallen kan het verlaagd tarief automatisch worden toegekend. In andere gevallen na aanvraag.

Toekenning van het verlaagd tarief

 • Het verlaagd tarief wordt automatisch toegekend als de woning als sociale woning verhuurd wordt en als ze toebehoort aan één van volgende instanties:

  • een gemeente;
  • een OCMW of een door het OCMW opgerichte vereniging waarvan enkel OCMW’s deel uitmaken;
  • de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappijen;
  • het Vlaams Woningfonds;
  • een erkend sociaal verhuurkantoor. 
 • Het verlaagd tarief wordt na melding toegekend als de woning toebehoort:

  • aan particulieren, maar door een erkend sociaal verhuurkantoor gehuurd wordt om door te verhuren;
  • aan rechtspersonen die erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en als de woning gebruikt wordt voor wooninfrastructuur voor personen met een handicap.

De melding moet uiterlijk op 31 maart van het aanslagjaar gebeuren. Enkel bij een tijdige melding kan het verlaagd tarief voor dat jaar toegekend worden.
De erkende sociale verhuurkantoren (pdf bestandErkende sociale verhuurkantoren.pdf (8 kB) ) die een woning huren van een particulier, doen deze melding zelf via de optie 'Sociaal Verhuurkantoor' van het digitaal loket.
 
Opmerking: De huurders van sociale woningen hebben recht op dezelfde verminderingen als huurders op de privé-woningmarkt. Aangezien de huurder zelf geen onroerende voorheffing betaalt, zal de vermindering eerst worden toegekend op het aanslagbiljet van de eigenaar (verhuurder) die ze dan moet verrekenen met de maandelijkse huurprijs. 

Tarieven

In afwijking van het normale tarief van de onroerende voorheffing worden sociale woningen belast aan een verlaagd tarief.

Dit verlaagd tarief bedraagt:

Vanaf aanslagjaar 2018

2,54 %

Tot en met aanslagjaar 2017

1,6 %

Voor de woningen die door een erkend sociaal verhuurkantoor worden gehuurd (met toepassing van de en conform de voorwaarden) om doorverhuurd te worden, is een tarief van 2,4 % van toepassing vanaf aanslagjaar 2019.