Vrijstelling op grond van bijzondere wetgevingen

Sommige instellingen, maatschappijen, verenigingen, enz. genieten een onvoorwaardelijke vrijstelling van de onroerende voorheffing op grond van bijzondere wetten, zoals bijvoorbeeld de wet waarbij ze zijn opgericht.

Voorbeelden: de vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de Nationale Kas voor Beroepskrediet, de Nationale Maatschappij der Waterleidingen, ...

Bepaalde maatschappijen zijn alleen vrijgesteld van provinciale en gemeentelijke belastingen. Voor de onroerende voorheffing betekent dit dat ze enkel de basisheffing aan het Gewest verschuldigd zijn, maar geen opcentiemen hoeven te betalen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Nationale Maatschappij voor Belgische Spoorwegen (NMBS). In deze gevallen moet er niet voldaan worden aan enige bijkomende voorwaarde.

NB het gaat hier over rechtspersonen dus is ook het belastingkrediet voor rechtspersonen van toepassing.