Vrijstelling voor nieuw materieel en outillage

Het kadastraal inkomen van nieuw materieel en nieuwe outillage wordt vrijgesteld.

De vrijstelling geldt niet voor tweedehands materieel en outillage.

Als bijkomende voorwaarde geldt dat de ondernemingen de energiebeleidsovereenkomst die door de Vlaamse Regering werd opgemaakt en die op hen van toepassing is, ondertekend hebben en ze naleven.

Voor wijzigingen van het belastbare kadastraal inkomen voor materieel en outillage die niet het gevolg zijn van nieuwe investeringen, blijft de bestaande regelgeving van kracht. Dat geldt eveneens voor wijzigingen van kadastrale percelen, bijvoorbeeld na een splitsing of na een samenvoeging van verschillende percelen.