Wanneer moet ik de onroerende voorheffing betalen?

Jaarlijks ontvangt u als belastingplichtige van de Vlaamse Belastingdienst een aanslagbiljet. De onroerende voorheffing moet betaald worden binnen een termijn van twee maanden na datum van verzending van het aanslagbiljet. Als u niet tijdig betaalt, loopt u het risico nalatigheidinterest of andere kosten te moeten betalen.

Voor nieuw gebouwde onroerende goederen is de onroerende voorheffing voor de eerste keer verschuldigd voor het jaar dat volgt op het jaar van de ingebruikname van het onroerend goed. U bent dus geen onroerende voorheffing verschuldigd voor het jaar van ingebruikname zelf.