Wie moet de onroerende voorheffing betalen?

Wie is belastingplichtige voor de onroerende voorheffing?

De onroerende voorheffing is verschuldigd door de belastingplichtige die op 1 januari van het aanslagjaar één van volgende zakelijke rechten bezit:

  • de (volle) eigendom;

  • het bezit;

  • het vruchtgebruik;

  • het recht van opstal;

  • het recht van erfpacht.

Wie moet bij overdracht van een onroerend goed de belasting betalen?

De persoon die op 1 januari de belastingplichtige was, zal de onroerende voorheffing moeten betalen voor het volledige jaar, zelfs al werd het onroerend goed in de loop van het aanslagjaar verkocht.

Bij een verkoop wordt vaak overeengekomen dat de koper een deel van de onroerende voorheffing voor het lopende aanslagjaar ten laste neemt. Zo'n onderlinge overeenkomst moet ook onderling geregeld worden, eventueel via de notaris. Wettelijk gezien is altijd de persoon die op 1 januari van het aanslagjaar de belastingplichtige was, de enige persoon van wie de Vlaamse Belastingdienst de betaling kan en moet eisen.