Berekening van de heffing op de meerwaarde

Wat?

De totale berekende vermoede meerwaarde wordt opgedeeld in een aantal schijven, waarop telkens een tarief wordt toegepast, gaande van 1 % op de eerste schijf van 12.500 euro tot 30 % op de schijf boven 500.000 euro.

De som van alle te betalen bedragen per schijf, vormt samen de planbatenheffing verschuldigd voor het perceel. 

Overzichtslijst schijven en tarieven

docx bestandSchijven tarieven.docx (92 kB)

Voorbeeld

Bijvoorbeeld in geval van wijziging bestemming "recreatie" naar "wonen" voor een volledig (100%) perceel van 2377m2, op basis van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat voorlopig werd vastgesteld voor 30/12/2017:

  • de vermoede meerwaarde = 83,73 EUR/m² x 2377m²  = 199.026,21 EUR
  • voor de vermoede meerwaarde van 199.026,21 EUR is de planbatenheffing:
    • 7.625 EUR op de meerwaarde tot 150.000 EUR
    • + 6.863,66 EUR op de schijf boven 150.000 (= (199.026,21 - 150.000 EUR =) 49.026,21 EUR x 14%)
    • = 14.488,66 EUR planbatenheffing

Opgelet

Aangezien de progressieve tarieven per schijf decretaal zijn vastgelegd, kan u geen bezwaar aantekenen tegen de hoogte ervan.