Werkwijze

De berekening gebeurt steeds per kadastraal perceel afzonderlijk. De berekening van de planbatenheffing gebeurt in 2 stappen: eerst wordt forfaitair een vermoede meerwaarde berekend, waarop nadien de heffing wordt berekend.

De detailberekening van de planbatenheffing voor uw concrete situatie is bijgesloten bij het aanslagbiljet.