Indexering van de heffing

Wat?

De vermoede meerwaardes per m² moeten vijfjaarlijks worden geactualiseerd.  De eerste cyclus liep van 1 januari 2009 tot 31 december 2013.

Tot op heden heeft de Vlaamse Regering geen actualisering doorgevoerd en daarom moet de planbatenheffing worden geïndexeerd voor ruimtelijke uitvoeringsplannen die inwerking zijn getreden vanaf 1 januari 2014.

Hoe gebeurt de indexering?

De planbatenheffing wordt vermenigvuldigd met de gezondheidsindex voor de maand volgend op de maand van de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan, en gedeeld door de gezondheidsindex voor de maand volgend op de maand van de inwerkingtreding van het decreet waarin het toepasselijke bedrag van de vermoede meerwaarde per m² voor het laatst werd vastgesteld of aangepast.