Vooraf

In bepaalde gevallen is er geen planbatenheffing verschuldigd. De achterliggende reden is dat er eigenlijk geen sprake is van een meerwaarde die door de bestemmingswijziging gecreëerd wordt, of dat die meerwaarde zeer klein is.

Een vrijstelling moet steeds aangevraagd worden bij de Vlaamse Belastingdienst door een schriftelijk gemotiveerd bezwaar in te dienen binnen de 3 maanden na ontvangst van het aanslagbiljet.