Vrijwillige betaling (=bonificatie)

Meestal moet de heffing niet onmiddellijk worden betaald, en is dit pas nadat er zich een startfeit heeft voorgedaan (zie hierna). Hoewel de heffing niet onmiddellijk moet worden betaald, heeft de belastingplichtige er voordeel bij dat toch te doen: dan krijgt hij 15% korting (“bonificatie”) onder bepaalde voorwaarden.

De voorwaarden om deze korting –automatisch– toegekend te krijgen, zijn (aan beide voorwaarden moet tegelijkertijd voldaan zijn!):

  • de planbatenheffing wordt volledig betaald binnen het jaar na verzending van het aanslagbiljet;
  • er zijn twee mogelijkheden voor de tweede voorwaarde:

- er heeft zich nog geen startfeit voorgedaan voordat de heffing betaald wordt (dit betekent in de meeste gevallen: het perceel mag nog niet verkocht zijn of er mag nog geen bouw- of verkavelingsvergunning toegekend zijn)

OF

- er is wel een startfeit geweest maar de heffing is tegelijkertijd opgeschort. Als de betaling van planbatenheffing opgeschort is, betekent dit dat u wel een aanslagbiljet ontvangt, maar dat u dit nog niet hoeft te betalen tot zolang de opschortingsvoorwaarden vervuld

Opgelet

Als u mogelijk recht heeft op een bonificatie, krijgt u een aanslagbiljet dat twee bedragen vermeldt. Als u gebruik wil maken van de bonificatieregeling, betaalt u het kleinste bedrag (waar de korting van 15% al in verrekend is). Indien u wacht met de betaling, zal de Vlaamse Belastingdienst u een betaalbaarstelling sturen waarop een uiterste betaaldatum vermeld staat, van zodra er zich een startfeit heeft voorgedaan (in de meeste gevallen betekent dit: als u een bouwvergunning heeft verkregen). In dat geval heeft u geen recht meer op de korting en zal u het volledige bedrag moeten betalen. Als u het perceel verkoopt zal de notaris de verschuldigde planbatenheffing zelf doorstorten aan de Vlaamse Belastingdienst.