Wanneer wordt een aanslagbiljet verzonden?

Nadat een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) in werking is getreden, verstuurt de Vlaamse Belastingdienst een aanslagbiljet aan de volle of de blote eigenaar(s) van het perceel.

De hoofdbelastingplichtige ontvangt het aanslagbiljet en de mede-eigenaars ontvangen een kopie van het aanslagbiljet.

Opgelet

  • Er is pas een uiterste betaaldatum na het zich voordoen van een startfeit.
  • Zo lang er nog geen startfeit is, is er ook nog geen uiterste betaaldatum en blijft het bedrag (zonder bonificatie) hetzelfde. Er gebeurt m.a.w. geen indexatie van het aanslagbedrag.