Belastingverhoging prijsbewimpeling

Wat?

De werkelijk overeengekomen prijs van een onroerend goed moet in de akte worden opgenomen. Indien de betrokkenen, weloverwogen, de werkelijke prijs verzwijgen, in de hoop hogere aktekosten te vermijden, noemt men dit prijsbewimpeling.

Als Vlabel deze prijsbewimpeling kan bewijzen, worden de koper en de verkoper gesanctioneerd. Naast het betalen van aanvullende registratiebelasting op de verzwegen som is er een boete verschuldigd ten belope van 100% van de aanvullende rechten. Bovendien stellen beide partijen zich bloot aan correctionele sancties.

Zie ook:

 

Voorbeeld

A verkoopt een onroerend goed aan B voor € 200.000. A en B spreken af om in de akte een prijs van € 160.000 op te nemen.

Reeds betaalde registratierechten

€ 160.000 x 10% = € 16.000

Te betalen aanvullende rechten

€ 40.000 x 10% = € 4000

Belastingverhoging op de aanvullende rechten

€ 4000 x 100% = € 4000