Gevolgen en belastingverhogingen bij het verlies van een gunstregime

Wat?

Als u niet voldoet aan de voorwaarden tot behoud van een gunstregime, verliest u dit gunstregime. Als gevolg daarvan moet u de aanvullende rechten betalen, nl. het verschil tussen de door u reeds betaalde registratiebelasting en het verkooprecht van 10%.

Bovendien moet u ook steeds een belastingverhoging betalen op deze aanvullende rechten. Hoe hoog deze belastingverhoging is, is afhankelijk van het gunstregime:

Verloren gunstregime

Belastingverhoging op de aanvullende rechten

Klein beschrijf

20%

Abattement, verhoogd abattement en renovatie-abattement

50%

Meeneembaarheid

20%

Verlaagd tarief voor beroepspersonen

20%

Verlies van het tarief van 7% of 6% voor de aankoop van de enige woning

20%

Schenking van een bouwgrond

20%

 

Overmacht

De aanvullende rechten en belastingverhoging zijn niet verschuldigd als de reden waarom u de verbintenis niet kon naleven, het gevolg is van overmacht.

“Overmacht is een onvoorziene en onvermijdbare gebeurtenis die onafhankelijk is van de wil van de schuldenaar en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verbintenis.”

Voorbeelden van overmacht kunnen zijn: een overlijden, een ernstige ziekte of ongeval, een significante verplaatsing van de werkplaats op initiatief van de werkgever, een juridische procedure, een echtscheiding of relatiebreuk, financiële overmacht, …

 

Enkele voorbeelden:

 

  • Klein beschrijf

U heeft een woning aangekocht voor € 180.000 waarop u heeft genoten van het tarief klein beschrijf. U heeft hier bij de aankoop dus 5% registratiebelasting  op betaald. Indien achteraf blijkt dat u niet heeft voldaan aan de voorwaarden van het klein beschrijf, betaalt u € 9000 aanvullende rechten en € 1800 belastingverhoging op deze aanvullende rechten.

Oorspronkelijk betaalde registratiebelasting:

€ 180.000 x 5% = € 9000

5 % aanvullende rechten:

€ 180.000 x 5% = € 9000

Belastingverhoging van 20% op deze aanvullende rechten:

€ 9000 x 20% = € 1800

 

  • Abattement

U heeft uw enige woning aangekocht van € 200.000 die valt onder het gewone tarief.

U heeft bij de aankoop 10% registratiebelasting betaald maar slechts  op € 185.000 (€ 200.000 – € 15.000). U heeft dus € 18.500 betaald in plaats van € 20.000. U kreeg een fiscale gunst van € 1.500.

Bij het verlies van het abattement betaalt u € 1.500 aanvullende rechten en een belastingverhoging van € 750 (50% van € 1.500).

 

  • Tarief van 7% voor aankoop van de enige woning

U heeft uw enige woning aangekocht voor de prijs van € 300.000 en heeft het tarief van 7% gevraagd. U heeft € 21.000 registratiebelasting betaald.

U neemt uw inschrijving niet op het adres van de aangekochte woning binnen de twee jaar. U moet aanvullende rechten betalen van € 9.000 (€ 300.000 x 3%) en een belastingverhoging van 20% van de aanvullende rechten, dus € 1.800.