Betaalinformatie

Wie betaalt het verkooprecht?

In geval van een verkoop van een in Vlaanderen gelegen onroerend goed zijn de belastingplichtigen de verkrijgers van het zakelijk recht m.a.w. de kopers van het onroerend goed.

Wie het verkooprecht uiteindelijk betaalt aan de Vlaamse belastingdienst, hangt af van de opsteller van de akte van aankoop en van de persoon op wie de registratieverplichting rust. (zie 'Praktisch')

Betaling

Na de registratie zal de Vlaamse Belastingdienst overgaan tot inning bij wijze van inkohiering. Na ontvangst van het aanslagbiljet moeten de notaris (in geval van een notariële akte) of de kopers (in geval van een onderhandse akte / "compromis") onmiddellijk het verschuldigde verkooprecht betalen.

Zie ook: Registratie van de akte en betaling van de registratiebelasting