Verminderd tarief voor de aankoop van een woning voor sociale verhuur

Tarief

De koper van een in het Vlaams Gewest gelegen onroerend goed moet slechts 7% registratiebelasting betalen als het gaat om de aankoop van een woning die nadien via een sociaal verhuurkantoor verhuurd wordt, en als hij daarbij aan een aantal voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

Aan alle volgende voorwaarden moet voldaan worden om van het gunsttarief te kunnen genieten:

  • aankoop door een natuurlijk persoon: de aankoop moet gebeuren door een of meerdere natuurlijke personen samen en gelijktijdig; aankopen door rechtspersonen zijn dus uitgesloten.
  • aankoop van een woning die nadien  sociaal verhuurd wordt:
    • de aankoop moet een woning betreffen. Het gaat dan om een onroerend goed dat hoofzakelijk dient of zal dienen voor de huisvesting van één gezin of een persoon; bouwgronden zijn dus uitgesloten van het gunstregime.
    • de woning moet binnen een termijn van drie jaar na het verlijden van de aankoopakte  voor het aangekochte goed een huurovereenkomst afsluiten met een erkend sociaal verhuurkantoor; de verhuurovereenkomst moet daarbij voor minimaal negen jaar afgesloten worden. De koper stuurt als bewijs een kopie van de geregistreerde huurovereenkomst aan de Vlaamse Belastingdienst, binnen de drie jaar en zes maanden na het verlijden van de aankoopakte.
  • het moet gaan om een zuivere aankoop; ruil of onttrekking aan een vennootschap komen dus niet in aanmerking;
  • aankoop van de hele volle eigendom; de aankoop van een onverdeeld deel van een woning, of enkel van de blote eigendom of vruchtgebruik bijvoorbeeld volstaat dus niet.
Zie ook: