Vermindering voor de aankoop van beschermde monumenten

Het verkooprecht, geheven bij verkoop van beschermde monumenten, kan gehalveerd worden.

Hiervoor dient de koper een aantal investeringsverplichtingen na te komen. De nieuwe eigenaar moet minstens het bekomen voordeel investeren in beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van erfgoedkenmerken en -elementen van het beschermde goed.

Om ervoor te zorgen dat de uitgevoerde werken een werkelijke meerwaarde betekenen voor het beschermde patrimonium is het belastingvoordeel enkel toepasbaar op werken die in een door het agentschap Onroerend Erfgoed goedgekeurd beheersplan opgenomen zijn.

Dit voordeel krijgt de vorm van een halvering van het toepasselijke tarief. Het bedrag van het bekomen fiscale voordeel wordt omgezet in een (fictieve) subsidie.

Voor de werken die uitgevoerd worden, gebruik makend van het belastingvoordeel, kan geen beroep gedaan worden op de erfgoedpremie.

 

Deze tariefverlaging van het verkooprecht is hoofdzakelijk vervat in het artikel 2.9.4.2.10 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en is van toepassing op verkoopakten vanaf 14 mei 2017.

Zie ook:

Vermindering voor beschermde monumenten

Vermindering van de schenkbelasting

Vrijstelling voor monumenten

Vrijstelling van de onroerende voorheffing.