Aanvullende aanslagen wegens niet-naleven voorwaarden klein beschrijf

  • 11 maart 2016

Op dit moment voert de Vlaamse Belastingdienst administratieve controles uit voor dossiers uit 2006 waarbij onder meer kopers van een woning, van de vermindering wegens “klein beschrijf” hebben genoten. Deze vermindering was afhankelijk van het naleven van een aantal voorwaarden. Als deze voorwaarden niet nageleefd blijken te zijn, stuurt de Vlaamse Belastingdienst een aanvullende aanslag voor de onterecht genoten vermindering. Ook andere gunstregimes worden gecontroleerd, zoals de voorwaarden voor meeneembaarheid en abattement.

In sommige gevallen kan je bij de aankoop van een woning genieten van een verminderd tarief van 5% registratiebelasting (verkooprecht) in plaats van het normale tarief van 10%. In dat geval moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Essentieel is dat het totaal kadastraal inkomen (KI) “bescheiden” moet zijn; meestal betekent dit niet hoger dan 745 euro. Minstens even belangrijk is de bewoningsvoorwaarde: de kopers moeten zich binnen de drie jaar na de aankoop op het adres van de woning laten domiciliëren, én er bovendien drie jaar ononderbroken blijven wonen.

Als aan deze voorwaarden niet voldaan blijft, wordt de aanvullende registratiebelasting onherroepelijk verschuldigd.

Aangezien men drie jaar de tijd heeft om zich te domiciliëren op het adres van de woning, en de bewoning minstens drie jaar moet duren, kan de eindcontrole dikwijls sowieso pas na zes jaar na de aankoop gebeuren. Bovendien is de Vlaamse Belastingdienst pas sinds 1 januari 2015 bevoegd voor de inning van de registratiebelasting en is gebleken dat voorheen door de federale belastingadministratie een achterstand van vier jaar werd opgebouwd voor dit soort administratieve controles. De Vlaamse overheid gaat deze achterstand nu versneld inlopen, te starten met de oudste dossiers. Om een normale behandelingstermijn te kunnen garanderen, werd bij de overheveling van de inningsbevoegdheden bepaald dat de Vlaamse Belastingdienst zelf vijf jaar de tijd heeft om dossiers inzake registratiebelasting naar behoren af te handelen (artikel 5.0.0.0.11 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit).