Abattement bij aankoop van een ander onroerend goed

Koopt u enig onroerend goed aan dat na verbouwing tot woning kan worden bestemd (bv. een loods die u verbouwt tot loft), dan kan u onder dezelfde voorwaarden als voor de aankoop van een woning genieten van het abattement. Voor de termijnen waaraan u moet voldoen, wordt deze aankoop gelijkgesteld met een bouwgrond. Zo beschikt u als koper over 5 jaren om op de plaats van het aangekochte onroerend goed uw hoofdverblijfplaats te vestigen.