Abattement bij de aankoop van een nieuwbouwwoning

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning kan u genieten van het abattement (de voetvrijstelling) indien het verkooprecht op de grondwaarde wordt geheven. Op de aankoop van de woning zelf betaalt u geen registratierechten, maar wel btw.

 

Wanneer wordt er verkooprecht op de grondwaarde geheven?

Aankoop van een terrein
  • Als er een toelating is om op de grond te bouwen en er wordt een gebouw opgericht dat verkocht wordt met BTW;
  • en de grond en het gebouw worden door dezelfde persoon verkocht;
  • en de grond wordt tegelijk met het gebouw overgedragen;

dan betaalt u BTW op de aankoop van het terrein.

Als aan deze voorwaarden niet samen voldaan is, dan betaalt u registratiebelasting op de aankoop van het terrein.

Aankoop van een huis of appartement op plan

U moet een onderscheid maken tussen de aankoop van een nog op te richten gebouw en een gebouw dat al in aanbouw is:

  • als u een overeenkomst tekent om een nog te bouwen huis of appartement te kopen, dan verwerft u onmiddellijk de rechten op de grond. Volgens de wetgeving wordt de grond dan niet tegelijk met het gebouw verkocht. In dat geval betaalt u registratiebelasting op de aankoopprijs van de grond.

  • als u een overeenkomst tekent om een huis of appartement in aanbouw te kopen, dan verwerft u onmiddellijk de rechten op de grond én het in aanbouw zijnde gebouw. Volgens de wetgeving bestaat een deel van het huis of het appartement in aanbouw dan al als ‘gebouw’ en gaat het dus om de aankoop van een gebouw. In dat geval betaalt u BTW op de aankoopprijs van de grond.

  • Als u alleen een bouwgrond koopt, dan betaalt u alleen registratiebelasting op de prijs van de grond. U koopt dan immers geen nieuw gebouw met bijhorende grond.