Andere interessante informatie over de belastingen op leegstand en verkrotting